Uw kind aanmelden

Afspraak aanmeldingsgesprek
Om uw kind aan te melden op de Luc Stevensschool maakt u een afspraak met de orthopedagoog van de school, mevr. Hilde de Vroomen. Op school krijgt u een rondleiding en volgt er een oriënterend gesprek. De school informeert de ouders over wat zij van de school kunnen verwachten en wat de school van de ouders verwacht. Als u besluit uw kind aan te melden ontvangt u meer informatie over de procedure. De Luc Stevensschool maakt deel uit van Stichting  SWV PO Utrecht http://www.swvutrechtpo.nl

 Voorbereiding plaatsing

Ter voorbereiding van de plaatsing leest de Interne Begeleider het dossier en maakt in het ontwikkelingsperspectief een samenvatting. Als uit de opgevraagde informatie blijkt dat de intern begeleider onvoldoende zicht heeft gekregen op de problematiek van het kind, dan nodigt zij de ouders uit en / of vraagt zij de diverse disciplines onderzoek te doen. De intern begeleider maakt voor de groepsleerkracht een voorlopig ontwikkelingsperspectief dat dienst doet als tijdelijk handelingsplan.
Er wordt een afspraak gemaakt voor uw kind om een ochtend te komen kennismaken.

Plaatsing
Het plaatsen van kinderen vindt in principe 3 keer per jaar plaats, te weten:

 - op de eerste dag na de zomervakantie.
 - op de eerste dag na de kerstvakantie.
 - en op 1 april.

De leerling wordt door de directeur in overleg met de orthopedagoog en de intern begeleider op grond van leeftijd, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling geplaatst.