Samenwerking met andere instanties

Als SBO-school werkt de Luc Stevensschool nauw samen met de overige scholen van het samenwerkingsverband en waar nodig worden contacten onderhouden met protestants- christelijke en katholieke scholen.

Voor scholing van het team doet de Luc Stevensschool een beroep op:

 • de  schoolbegeleidingsdienst CED
 • het instituut Theo Thyssen;
 • het Seminarium voor Orthopedagogiek;
 • het landelijk SBO-samenwerkingsverband;
 • Bureau Spring.

Er is onder andere ook samenwerking met:

 • het Buurtteam;
 • Save
 • Dagcentra waar sommige kinderen verblijven
 • het UMC;
 • (jeugd)politie;
 • Natuur en Milieu Educatie;
 • Het Utrechts Centrum voor de Kunsten;
 • Activeiten Vreedzame Wijk Kanaleneiland.
 • en MEE.