De Ouders

Van ouders verwachten wij dat zij belangstelling tonen voor het wel en wee van hun kind bij ons op school. Immers samen werken aan het verder helpen van uw kind in zijn / haar ontwikkeling is van belang en stimuleert de motivatie van kinderen. Er is namelijk sprake van educatief partnerschap. Het bijwonen van diverse activiteiten waarvoor uitnodigingen worden verstuurd is belangrijk voor de informatie van de school naar de ouders toe. Ook de ouderavonden zijn belangrijke momenten om te komen en te praten over de ontwikkelingen van uw kind. Het is in het belang van uw kind dat de school  de ouders betrekt bij alles wat zich voordoet in de school. Wij houden u via de Nieuwsbrief zo goed mogelijk op de hoogte. Indien er zich bijzondere situaties voordoen vragen wij u dit tijdig aan ons te melden. Op onze school zijn we heel blij met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

a. Leerlingenbesprekingen en thema(koffie)ochtenden

Er zijn structurele contactmomenten waarop de voortgang van de leerling wordt besproken:

 

·         Aan het begin van het schooljaar: Op 10 september 2016 wordt u door de leerkracht uitgenodigd om op school te komen voor een 15 minutengesprek over uw kind. We noemen dit een omgekeerd oudergesprek waar we graag horen wat uw kind nodig heeft.

·         Rapportenavonden: 2 keer per jaar (4 februari 2016 en 27 juni 2016) worden de ouders uitgenodigd om naar aanleiding van het rapport te praten met de leerkracht over de vorderingen van hun kind. Wij vinden het van groot belang dat u dan naar school komt. Als u echt niet kunt, dan vragen we u zo spoedig mogelijk zelf een nieuwe afspraak te maken met de leerkracht van uw kind.

·         Ouderavonden   (schoolverlaters) september/ december

·         Vreedzame Oudermiddag 2 keer per jaar, 11 november staat de eerste gepland.

·         Ouderraadbijeenkomsten 1 keer per 5 weken

·         Medezeggenschapsraadvergaderingen 1 keer per 7 weken

 

Inloopochtenden

Dit schooljaar zijn  er weer inloopochtenden in de klas van uw kind. U bent dan van harte welkom om samen met uw kind een les te volgen, een spelletje te spelen of een werkje te maken.

Deze ochtenden zijn er ongeveer 1 keer per  maand en is van 8.30-9.00 uur. U krijgt per keer een herinnering mee via uw kind of zie de agenda van de  nieuwsbrief

Oudercontactpersoon                                                                                                                            

Anouk Willemse is ook dit schooljaar weer oudercontactpersoon van de school. Maar zij is, anders dan vorig jaar, op donderdagmiddag van 14.15-14.45 uur aanwezig voor vragen, uw ideeën of een praatje in de ouderruimte.

 

Uw kind naar de klas brengen of ophalen                                                      

Om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van uw kind te vergroten vragen wij u om uw kind zelfstandig naar de klas te laten gaan. De kinderen uit de groepen 1 tot en met 3 mogen nog wel naar binnen gebracht worden.  Na schooltijd vragen wij u om buiten te wachten of in de ouderruimte.  U kunt hier vanaf 14.30 uur terecht. De ouderruimte gebruiken we op de dag voor leeractiviteiten.