De organisatie van het onderwijs

4. Ons onderwijs

a. Toetsen en Leerlingvolgsysteem

Opbrengstgericht werken en kwaliteitszorg zijn kenmerken voor de manier waarop wij ons onderwijs willen realiseren en optimaliseren. Om dit te bereiken en meetbaar te maken gebruiken wij toetsen en een leerlingenvolgsysteem.

Toetsing

Bij opbrengstgericht werken gaat het om systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen. Dat betekent dat wij doelen stellen en ernaar streven de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen met een samenhangend systeem van toetsen en observatie-instrumenten.

Leerlingvolgsysteem

De Luc Stevensschool gebruikt het leerlingvolgsysteem Parnassys en het Cito -Leervolgsysteem.

b. Onderwijsaanbod

Vakken
Hieronder vindt u de vakken die wij geven:

·         Nederlandse taal (mondelinge taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en schrijven)

·         Rekenen en wiskunde

       Wereldoriëntatie/ thematisch werken

·         Aardrijkskunde

·         Geschiedenis

·         Verkeer

·         Natuur

·         Maatschappelijke verhoudingen

·         Kennis van de geestelijke stromingen (voorbereiding op de multiculturele samenleving)

·         Engels

·         techniek

·         Spel en beweging

·         Beeldende vorming

·         Muzikale vorming

·         Gymnastiek 

 Extra of bijzondere activiteiten tijdens of buiten schooltijd

 

schoolzwemmen

Dit schooljaar zwemmen alle leerlingen van de groepen  4 en 5. Maandag 31 augustus is de eerste zwemles. Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen in ieder geval het diploma A halen.


 De kinderen zwemmen in Den Hommel op maandag van 13.00 uur tot 14.00 uur.  Ze worden met een bus opgehaald en weer teruggebracht naar school.

 

gymrooster schooljaar 2015-2016

 

Ma

Di

Wo

Don

Vrij

8.30-9.15

 

 

8a

4/5

8B

3

9.15-10.00

 

8B

4

8A

4

10.00-10.15

 

 

 

 

 

10.15-11.00

 

6a

 

3

7b

4/5

11.00-11.45

 

6b

5

7

5

11.45-12.30

 

 

 

 

 

12.30-13.15

 

6/7

 

6b

 

13.15-14.00

 

7b

 

6a

Int

vak

14.00-14.45

 

7a

 

6/7

Int

vak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijzondere activiteiten

·         schoolbiologie door onder andere een bezoek aan en het onderhouden van schooltuinen en  deelname aan projecten van de Dienst Natuur en Milieu Educatie

·         bezoek aan het Vogelnest voor de groepen 1 t/m 3;

·         deelname aan projecten van het UCK (schouwburgbezoek en museumbezoek);

·         sport- en spelletjesdag bijv. Koningsdag;

·         schoolreis en / of schoolkamp;

·         Sinterklaasfeest, met ontvangst van Sint op school;

·         De jaarlijkse Kerstviering;

·         Suikerfeest en het Offerfeest;

·         bezoeken aan scholen voor  vervolgonderwijs voor de leerlingen van groep 8;

·         afscheidsfeest voor de leerlingen van groep 8 en

·         deelname aan het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8.

 

Alle hierboven vermelde activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de teamleden.