Overstap naar het V.O.

Overgang naar het voortgezet onderwijs
Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over deze POVO-procedure

Verwijzing naar voortgezet onderwijs
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs vraagt van onze kinderen speciale zorg. De procedure ziet er als volgt uit:

september-oktober: informatieavond voor ouders en kinderen voor het komende jaar in verband met de schoolkeuze.

September – oktober : 
 - afname van de WISC III test bij alle kinderen van groep 8   
 - afname van CITO -toetsen  
 - afname van leestoetsen
 - afname van het Drempelonderzoek

Oktober-november: Adviezen worden geformuleerd, na overleg tussen leerkracht, Intern Begeleider,orthopedagoog en de directeur.

December: voorlopig advies wordt aan ouders en kinderen kenbaar gemaakt.

Februari: Leerlingen en ouders kunnen zich tijdens de Open Dagen van het V.O. oriënteren op een mogelijke Schoolkeuze.

Maart-april: In een enkel geval kan het zijn dat het voortgezet onderwijs een kind uitnodigt voor een aanvullende test.

Mei: Ouders ontvangen bericht of een leerling is aangenomen door de school van hun keuze

Uitstroom voortgezet onderwijs

In onderstaande tabel zijn de cijfers opgenomen over de uitstroom:
Naar welk type onderwijs stromen onze leerlingen uit

 

  2008-20092009-2010 2010-2011
ZMLK -  - -
Praktijkonderwijs 8  12 5
ZMOK/ ASS 1  3 -
VMBO/LWOO 17  7 9
VMBO regulier  1  7 6