Donderdag 12 april 2018 Sponsorloop en Ouder-Kind-middag


In het kader van de lessen van de Vreedzame School zijn we aanbeland bij blok 5. Het thema van dit blok is: We dragen een steentje bij!

Ieder jaar plannen we 2 ouder-kind-middagen in. Wij heten alle ouders daarbij van harte welkom. De 2e Ouder-kind-middag wordt sinds een aantal jaren voorafgegaan met een sponsorloop. Deze vindt dan in de ochtend op het schoolplein plaats. 

Dit schooljaar lopen de kinderen weer voor een goed doel. Dit doel hebben zij zelf tijdens de groepsvergaderingen die in alle klassen gehouden worden uitgekozen. Het goede doel voor dit schooljaar is

                                 Het vergeten kind!

De opbrengst van de ochtend schenken we aan dit mooie doel. 's Middags halen we geld op voor de verdere inrichting van het schoolplein. We organiseren dan een aantal activiteiten waar kinderen en ouders aan deel kunnen nemen.